begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

T

 

Takhout: Alle bovengrondse hout van een boom met schors dunner dan 7 cm.

 

Takkrans: Aantal takken die op dezelfde hoogte aan de stam tot ontwikkeling zijn gekomen.

 

Terreinkenmerk: (planmatig beheer) Volgend uit beheersdoel; meetbare, controleerbare en maakbare parameters. Bijvoorbeeld 6 dode bomen > 25 cm per ha.

 

Tijdelijke kroon: Alle takken die hun aanzet hebben op dat gedeelte van de stam dat bij de volwassen boom takvrij moet zijn.

 

Toekomstbomendunning: Dunning gericht op het bevoordelen van toekomstbomen.

 

Toekomstboom: Boom die door zijn betekenis voor natuur, hout en/of beleving voorbestemd is om een lange tijd een rol in het bos te spelen. Hij wordt vaak gemarkeerd met (blauwe) verf of opgesnoeid. Deze bomen worden bij dunningen gericht vrijgesteld.

 

Trekhout: Zie reactiehout

 

[T]