begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

R

 

Reactiehout: Hout in de stam gevormd aan de windzijde (trekhout bij loofhout) of aan de leizijde (drukhout bij naaldhout) door een eenzijdige winddruk of een andere eenzijdige belasting. Tegelijkertijd vormen zich ook reactiewortels.

 

Regenschade: Directe schade door slagregens (mechanische schade) en indirecte schade door: overstromingen, neergeslagen onkruid de jonge bomen verdrukt, erosie, verdichting en ophoping van slib (afsluiting van de bodem).

 

Rijgewijze menging: Menging waarbij verschillende boom- of struiksoorten in afzonderlijke rijen worden geplant.

 

Rijpschade: Zie ijzelschade.

 

Ringen: Een boom rondom zodanig van zijn bast ontdoen dat de neerwaartse sapstroom doorbroken wordt, waardoor hij geleidelijk afsterft.

 

Rondhout: Sortiment, waarin het hout niet beslagen, gekloofd of gezaagd op de markt komt.

 

[R]