begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

P

 

Pionier: Soort die zich onder extreme groeiplaatsomstandigheden kan ontwikkelen en zich vaak dan ook als eerste op een bepaalde groeiplaats vestigt.

 

Pionierstadium: Binnen de bosontwikkeling is dit het eerste stadium waarin bomen zich vestigen op een plaats waar geen bos aanwezig is of waar bos door grootschalige catastrofes (brand) is verdwenen.

 

Plakoksel: Het raakvlak tussen stam en steil omhoog gaande tak (tak met een kleine tot zeer kleine takhoek), waarbij de twee houtcylinders niet vergroeien omdat zich tussen beide nog een laag bast bevindt.

 

Plenterbos: Zie uitkap.

 

Potentieel natuurlijke vegetatie (PNV): Vegetatie die op een bepaalde groeiplaat uiteindelijk tot ontwikkeling komt als resultaat van natuurlijke processen, dus zonder be´nvloeding van de mens. De PNV kan gebruikt worden als referentie bij streefbeelden.

 

Pro Silva: In Nederland: Ontwikkelen van beheersvormen die leiden tot risico-arm, ecologisch en economisch gezond bos. Hoofddoel van pro silva: De natuurlijke levenskracht van het bos behouden, hun opbouw en stabiliteit te verbeteren.

 

[P]