begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZGFEC

O

 

Omloop: Een begrip uit het traditionele kaalkapbedrijf; het totaal aantal jaren dat een opstand gehandhaafd wordt, vanaf de aanleg tot aan de eindvelling. Bijvoorbeeld: een zeventigjarige omloop.

 

Omslagpunt: Moment in de ontwikkeling in jong bos waarop de natuurlijke takafstoting van dominante bomen tot ongeveer 2/5 van de verwachte eindhoogte (S-waarde) is gevorderd. Dit is het moment waarop de eerste dunning moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat volwassen bomen een voldoende diepe levende kroon behouden.

 

Onrendabele dunning: Dunning waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

 

Opbrengsttabel: Een voor gelijkjarige opstanden in groeiklassen of boniteiten verdeelde tabel, waarin men het opstandsvolume en andere opstandskenmerken op verschillende leeftijden kan aflezen. De tabel is opgesteld op basis van voorbeeld opstanden in een gespecificeerd gebied met één boomsoort (monocultuur) die elke 5 jaar wordt behandel

volgens hetzelfde dunningsregimen (meestal laagdunning).

 

Open bos: Bos met een kronenprojectie van tussen de 20 en 60%.

 

Opkronen: Snoeien van levend takken waardoor de kroon van de boom van onderaf wordt verkleind. Wordt ingezet voor het verkrijgen van takvrij kwaliteitshout.

 

Opsnoeien: Snoeien van dode takken waardoor de kroon van de boom van onderaf wordt verkleind. Wordt ingezet voor het verkrijgen van takvrij kwaliteitshout. Dode takken blijven wel als losse kwasten in het hout achter.

 

Opstandsmiddenboom: Theoretische (rekenkundige) boom met gemiddeld boomgrondvlak en gemiddeld boomvolume, ook wel middenboom genoemd.

 

Opstandsstamtal: (N) Aantal bomen in de opstand (uitgedrukt in stuks per ha)

 

Oude fase: Kleinschalig mozaïek van alle fasen. Als voorbeeld kan worden gedacht aan de structuur die te vinden is in óerbossen’. Deze situatie komt in Nederland nog nauwelijks voor.

 

Overmaatverschijnselen: Storingen die optreden bij een boom als het gehalte van een minerale voedingsstof of van een niet noodzakelijk element te hoog wordt. In dergelijke gevallen treden groeiachteruitgang en verandering in het uiterlijk van een boom op.

 

Overstaander (of schermboom): Bomen die bij een verjongingskap gespaard zijn. Ze zorgen voor beschutting van de verjonging en voor waarde bijgroei.

 

[O]