begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

N

 

Naturgemässe Waldwirtschaft: Afkomstig van het Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft (ANW). Bosbeheer gericht op de productie van kwaliteitshout door consequent voorraadbeheer, toepassing van het plenter-principe en het behoud of doen ontstaan van ongelijkjarige gemengde bossen, die zijn afgestemd op de groeiplaats.

 

Natuurlijke verjonging: Verjonging die is opgetreden nadat een menselijke handeling is uitgevoerd met tot doel verjonging.

 

Natuurtechnisch bosbeheer: Bosbeheer wat zich richt op handhaving of vergroting van de betekenis voor de flora en de fauna van bossen met de hoofdfunctie natuur. Meestal leidt dit (op lange termijn) tot "niets doen", een zeer extensief begrazingsbeheer, of een kleinschalig kapregime met lange omloop.

 

Noesten: In het hout ingegroeide takken. Afhankelijk van het feit of de tak tijdens het ingroeien dood of levend is ontstaan respectievelijk losse of vaste noesten. Ook wel kwasten genoemd.

 

[N]