begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

L

 

Laagdunning: Een dunningsingreep die gericht is op het wegnemen van onderdrukte bomen in een opstand of anders gezegd het wegnemen van de bomen met de kleinste kronen en de kleinste diameters.

 

Langhout: Geveld rondhout dat nog niet voor een bepaald gebruiksdoel is gereed gemaakt. Geriefhout valt bij deze indeling niet onder het begrip langhout.

 

Langhoutmethode: Het gevelde hout wordt bij de stobbe gesnoeid en in zijn volle lengte naar de trekkerspaden of boswegen gesleept, om aldaar te worden gekort in sortimenten, of als langhout te worden afgevoerd naar een centrale verwerkingsplaats.

 

Licht hout: Geveld langhout met een diameter op het midden gemeten kleiner dan 21 cm. (in hele cm naar beneden afgerond).

 

Lichtboomsoort: Soort die voor zijn groei relatief veel licht nodig heeft. Bij beschaduwing stagneert de groei, wat tot afsterven kan leiden. Kronen van volwassen bomen laten op hun beurt weer veel licht door.

 

Lichten (of lichtingskap): Een sterke dunning met als doel meer licht door het kronendak te laten vallen t.b.v. verjonging of de ondergroei.

 

Lopende bijgroei: Toename van de som van alle boomvolumes van een opstand in het jaar van waarneming, uitgedrukt in m3 / ha / per jaar.

 

[L]