begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

Z

 

Zonnebrand: Het pleksgewijs afsterven van de bast tot op het deelweefsel (cambium) als gevolg van oververhitting en uitdroging. Vaak door directe zonnebestraling (bij beuken).

 

Zonnescheuren: Bij sterke temperatuurschommelingen kan een groot verschil in temperatuur ontstaan tussen buiten- en binnenlagen van de stam. De spanning in bast en hout als gevolg van de optredende ongelijkmatige uitzetting kan dan scheuren veroorzaken.


Zoom-mantelvegetatie:
Geleidelijke overgang van kruidenbegroeiing via struiken naar opgaande bomen, soms te vinden op de grens tussen bos en open terrein.

 

Zuigers: Steil omhoog groeiende takken, die op den duur een concurrent worden van de spil.

 

Zuiveren: In jong bos (vr het omslagpunt) wegnemen van slecht gevormde of beschadigde exemplaren of bomen die de gewenste soorten in hun groei belemmeren.

 

Zwaar hout: Liggend gemeten rondhout met een diameter groter of gelijk aan 21 cm op het midden of staand hout met een dbh > 28 cm.(in hele cm naar beneden afgerond).

 

 

[Z]