begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

W

 

Waarde omloop: Op het moment waarop de waarde van de bijgroei culmineert wordt de opstand geveld. Bij deze omloop wordt geen rekening gehouden met rente van kosten en opbrengsten tijdens de groeiperiode van het bos. De waarde van de bijgroei wordt bepaald door de bijgroei zelf, de prijs per m3 en de oogstkosten per m3.

 

Waardebijgroei: Waardetoename van de staande houtvoorraad als gevolg van de toename in diameter, uitge­drukt in geld.

 

Waterlot(en): Lange krachtige tak die zich heeft ontwikkeld uit een slapende of toevallige knop. Deze knoppen vormt de boom meestal als gevolg van een te sterke snoei, slechte conditie (eik), of plotselinge blootstelling aan licht.

 

Werkhout: Bij opbrengsttabellen: Het spilhout boven stobhoogte tot een aftopdiameter van 8 cm. Bij verkoop: Alle verkoopbare delen van een boom.

 

Werkhoutlengte: Lengte van de stam bij verkoop.

 

[W]