Toelichting A

A1. Datum beoordeling

Bij A1 in tabel 1 vult u de datum van de beoordeling in. Hierdoor kan in een later stadium worden achterhaald wanneer de beoordeling is uitgevoerd.

 

 

A2. Afdeling

Iedere afdeling (=opstand) is op de bedrijfskaart voorzien van een code. De code bestaat uit een nummer en een letter (bijvoorbeeld: 47c). Deze code vult u in bij A2 in tabel 1. Hierdoor is in een later stadium duidelijk welke opstand is beoordeeld.

 

 

A3. Wanneer is de laatste dunning uitgevoerd?

Bij A3 vult u het jaartal in waarin de opstand voor het laatst is gedund. Dit jaartal kunt u overnemen uit de beheeradministratie. Is dit jaartal onbekend, dan vult u een ? in.

[Toelichting A]