begrip

Maak uw keuzeBADHIJKLMNOPQRTUSVWXYZCGFE

I

 

IJzelschade: Door het soms grote gewicht van ijzel en rijp aan bomen kunnen takken of hele kronen uitbreken.

 

Indicator: Organisme dat op een bepaalde milieu-omstandigheid wijst.

 

Inheemse soort: Soort die van nature in de regio voorkomt of waarschijnlijk voorkwam en bijdraagt aan de gebiedseigen rijkdom aan planten en dieren.

 

[I]