Conclusie

E1. Dunningsinterval

Ja

Nee

Recentelijk is nog een dunning uitgevoerd. Dat betekent dat op basis van dit criterium geen dunningsnoodzaak is

De laatste dunning is te lang geleden uitgevoerd. Dat betekent dat de opstand op basis van dit criterium aan een dunning toe is.

 

 

E2. Kroonruimte

Ja

Nee

Er is op dit moment voldoende ruimte tussen de kronen aanwezig. Dat betekent dat op basis van dit criterium geen dunningsnoodzaak is.

Er is niet voldoende kroonruimte aanwezig. Dat betekent dat de opstand op basis van dit criterium aan een dunning toe is.

 

 

E3. Lengte takdode stamdeel (kroondiepte)

Ja

Nee

De levende kroon is nog niet ver genoeg ‘omhoog’ geschoven. Dat betekent dat op basis van dit criterium geen dunningsnoodzaak is.

De levende kroon zit exact op de goede hoogte of is reeds te ver omhoog geschoven. Dat betekent dat de opstand op basis van dit criterium aan een dunning toe is.

 

 

E4. Stabiliteit

Ja

Nee

De individuele bomen hebben voldoende stabiliteit. Dat betekent dat op basis van dit criterium geen dunningsnoodzaak is.

De stabiliteit van de individuele bomen is onvoldoende. Dat betekent dat de opstand op basis van dit criterium aan een dunning toe is.

 

 

E5. Bosstructuur

Ja

Nee

Er is voldoende bosstructuur aanwezig. Dat betekent dat op basis van dit criterium geen dunningsnoodzaak is.

Er is niet voldoende bosstructuur. Dat betekent dat de opstand op basis van dit criterium aan een dunning / groepsgewijze uitkap toe is.

 

[Conclusie]